1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego)

3.

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2017 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego)

5.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich (programowo najwyższych w szkołach

ponadgimnazjalnych)

28 kwietnia 2017 r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego)

6.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

 

8-20 maja 2017 r. część ustna, termin główny

4-24 maja 2017 r. cz. pisemna

 

Szczegółowy harmonogram zawiera Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz…zamieszczony na stronach internetowych OKE

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego)

8.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego)

 

Dni wolne od zajęć szkolnych w r. szk. 2016/17:

 

 

31 października 2016 r. (poniedziałek przed 1 listopada – Wszystkich Świętych);

2 listopada 2016 r. (środa po Wszystkich Świętych);

2 maja 2017 (wtorek przed 3 Maja)

4 maja 2017 r. (czwartek - pierwszy dzień matur); 5 maja 2017 r. (piątek – drugi dzień matur);

8 maja 2017 r. (poniedziałek – trzeci dzień matur);

UWAGA: uczniowie klas 2-ch w dniach 4, 5 i 8 maja piszą matury próbne (poza terenem PLOUŁ – WPiA UŁ) ; klasy 1-e mogą planować „wycieczki”.

16 czerwca 2017 r. (piątek po Bożym Ciele)

3 dni rekolekcji wielkopostnych – zajęcia lekcyjne zgodne z planem od 4 godziny lekcyjnej (w terminie: 27-31 marca 2017).

 

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Ranking PERSPEKTYWY 2017

PLOUŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2017”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476