Kronika szkolna

Idea utworzenia uniwersyteckiego liceum pojawiła się już przed kilkoma laty. Pracę nad jego powstaniem zdecydowanie przyspieszyły po ostatniej zmianie władz UŁ. Z dniem 1 września 2008r. Pełnomocnikiem Rektora ds. utworzenia przez UŁ liceum ogólnokształcącego został dr Tomasz Kłos, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, specjalista prawa oświatowego. Na początku roku akademickiego władze UŁ wystąpiły z formalnym wnioskiem o utworzenie publicznego liceum ogólnokształcącego.

Stosowne zezwolenie Prezydent Miasta Łodzi wydał dnia 23 grudnia 2008r.

W dniu 13 stycznia 2009r. Rektor UŁ prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel podpisał uroczyście akt założycielski Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego. W pierwszym okresie Liceum będzie kształcić w dwóch profilach: humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym.

Kadrę pedagogiczną stanowią wykładowcy uniwersyteccy, mający doświadczenie w kształceniu na poziomie licealnym. Na siedzibę Liceum przewidziano gmach należący do UŁ, przy ulicy Rewolucji 1905r. nr 66.

Informacja o powołaniu Liceum spotkała się z szerokim zainteresowanie łódzkich mediów oraz dużym odzewem w internecie.

W dniach 11-14 lutego 2009r. w Hali Expo odbyły się XII Łódzkie Targi Edukacyjne, na których swoją ofertę prezentowały łódzkie szkoły.

Po raz pierwszy na takim spotkaniu zaprezentowana została oferta edukacyjna naszego nowo organizowanego Liceum.

Potencjalni uczniowie mogli się tam zapoznać z założeniami Liceum, planowaną rekrutacją. Wszyscy zostali zaproszeni na drzwi otwarte.

 

Drzwi otwarte odbyły się w dniach 28 marca i 4 kwietnia 2009r. w ?Paragrafie?, znanej już nie tylko w Łodzi, nowej siedzibie Wydziału Prawa i Administracji UŁ, przy ul. Kopcińskiego 8/12.

Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych licealistów i ich rodziców.

W trakcie spotkań każdy zainteresowany mógł uzyskać wszystkie informacje o Liceum. Jakie będą klasy? Jak będzie przebiegała rekrutacja? Kto będzie uczył?

W czasie otwartych drzwi można było spotkać się z Dyrektorem Liceum dr Tomaszem Kłosem, przyszłymi wychowawcami: dr Moniką Kaźmierczak, dr Andrzejem Rychlewiczem oraz pozostałymi członkami grona pedagogicznego. Dyrektor i nauczyciele zaprezentowali swoją wizję powstającego Liceum.

Rekrutacja do Liceum odbywała się według ogólnych zasad obowiązujących w kraju. W pierwszym roku organizowano dwie klasy pierwsze, każda po 24 uczniów.

- Klasa humanistyczna ? z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i drugim językiem obcym ? łaciną,

- Klasa matematyczno-przyrodnicza ? z rozszerzonym programem nauczania matematyki, języka angielskiego, geografii i drugim językiem obcym ? językiem niemieckim.

 

Przy rekrutacji uwzględniane były następujące przedmioty:

Klasa humanistyczna ? język polski, język angielski, matematyka, historia,

Klasa matematyczno-przyrodnicza ? język polski, język angielski, matematyka, geografia,

 

O przyjęcie do Liceum ubiegało się 186 gimnazjalistów.

 

W dniu 29 czerwca 2009r. zostały ogłoszone listy przyjętych. Do Liceum zakwalifikowało się 48 uczniów.

 

Po dopełnieniu wszelkich formalności miało miejsce zdejmowanie miary ? dla przygotowania naszych przyszłych mundurków szkolnych.

Dnia 1 września 2014 roku (poniedziałek) o godz. 900 w Auli Zielonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 oraz uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych z udziałem Rektora UŁ - prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykla.

Ranking PERSPEKTYWY 2018

PLOUŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2018”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476