Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka łacińskiego, języka angielskiego oraz historii* lub geografii* (jeden przedmiot do wyboru)*

W klasie nauk humanistycznych 1a proponujemy zintegrowaną, holistyczną edukację młodych humanistów. Nacisk zostanie położony na kształcenie językowe, stąd wiodące przedmioty: język polski - rozszerzony, język angielski - rozszerzony, język francuski lub język niemiecki (od podstaw i kontynuacja) oraz język łaciński z elementami kultury antycznej - rozszerzony. Równolegle w zakresie rozszerzonym uczeń może po klasie pierwszej wybrać jeden z dwóch przedmiotów: historię albo geografię. Jako przedmioty uzupełniające realizowane będą podstawy filozofii oraz podstawy prawa (przez 1 rok).

Główne cele realizowane w klasie humanistycznej:

 • bardzo dobra znajomość historii i kultury języka polskiego oraz proponowanych języków obcych
 • bardzo dobra znajomość literatury polskiej i obcej, kultur dawnych i współczesnych
 • udział w wydarzeniach kulturalnych oraz naukowych, współpraca z wydziałami humanistycznymi i wykładowcami UŁ
 • wsparcie uczniów w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań humanistycznych
 • indywidualne przygotowanie wybitnie zdolnych uczniów do udziału w znaczących konkursach i olimpiadach, m.in. w: Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Języka Łacińskiego, Olimpiadzie Języka Angielskiego czy Olimpiadzie Filozoficznej - indywidualna opieka nad stypendystami Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej
 • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i wymianie młodzieży (Belgia, Hiszpania)
 • przygotowanie na bardzo wysokim poziomie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • przygotowanie do podjęcia studiów na wybranym kierunku, zgodnie z zainteresowaniami humanistycznymi (także do studiów na uczelniach zagranicznych)

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiegojęzyka angielskiego oraz historii*, geografii*, wos* (dwa przedmioty do wyboru)*

Ofertę klasy nauk społecznych 1b adresujemy do uczniów zainteresowanych poznawaniem współczesnego świata, którzy planują studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: prawo, administracja, politologia, dziennikarstwo, nauki społeczne, geografia czy ekonomia. Oferujemy jako wiodące przedmioty: język polski – rozszerzony, język angielski – rozszerzony. Równolegle w zakresie rozszerzonym uczeń może po klasie pierwszej wybrać dwa z trzech przedmiotów: historię, wos lub geografię.

Uczniom tej klasy zapewniamy:

 • autorskie programy nauczania wos-u, geografii oraz języka angielskiego
 • bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym
 • ciekawe formy zajęć - warsztaty, debaty, zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim prowadzone przez pracowników uczelni
 • udział w konferencjach naukowych UŁ i wydarzeniach kulturalnych
 • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i wymianie młodzieży (Belgia, Hiszpania)
 • indywidualne przygotowanie wybitnie zdolnych uczniów do udziału w znaczących konkursach i olimpiadach, m.in. w: Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie o Integracji Europejskiej czy Olimpiadzie Języka Angielskiego
 • indywidualna opieka nad stypendystami Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

z rozszerzonym programem nauczania matematykijęzyka angielskiego oraz

 • dla pierwszej połowy oddziału : fizyki, informatyki;
 • dla drugiej połowy oddziału: chemii*, biologii*, fizyki* (dwa przedmioty do wyboru)*

W klasie nauk ścisłych 1c wiodącym przedmiotem będzie matematyka. Nasze liceum jest częścią Uniwersytetu Łódzkiego, dlatego wspólnie z innymi wykładowcami Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ chcemy pracować z utalentowaną młodzieżą, która zechce poznawać tajniki królowej nauk. Aby ułatwić realizację tego celu, klasa została podzielona na dwie części.

 • Klasa 1c – I połowa. Rozszerzenia: matematyka od początku klasy 1, fizyka i informatyka od początku klasy 2. Tę część klasy charakteryzuje zwiększona liczba godzin matematyki i fizyki. Niewielka liczebność (12-14 uczniów) umożliwia prowadzenie zajęć także o charakterze indywidulanym. Dzięki temu zagwarantujemy możliwości rozwoju odpowiednie do indywidualnych potrzeb. Matematyka będzie nauczana według autorskiego programu nauczania, umożliwiającego większą korelację z fizyką. Główne założenia programu to: - przygotowanie na bardzo wysokim poziomie do matury w zakresie rozszerzonym, - przygotowanie do podjęcia studiów wymagających dobrej i bardzo dobrej znajomości matematyki, - położenie dużego nacisku na przygotowanie wybitnych uczniów do udziału w Olimpiadzie Matematycznej oraz w innych prestiżowych konkursach.
 • Klasa 1c – II połowa. Rozszerzenia: matematyka od początku klasy I, do wyboru dwa przedmioty spośród chemii, biologii, fizyki. Główne założenia klasy to: - przygotowanie na bardzo wysokim poziomie do matury w zakresie rozszerzonym z matematyki i wybranych przedmiotów, - przygotowanie do podjęcia studiów wymagających dobrej i bardzo dobrej znajomości matematyki oraz wybranych przedmiotów. Realizacja pozostałych rozszerzeń daje możliwości rozwijania zainteresowań zgodnych z wieloma kierunkami studiów, na których oprócz matematyki wymaga się znajomości fizyki, chemii lub biologii.

Podstawowym językiem w klasie nauk ścisłych będzie język angielski - rozszerzenie. Jako drugi będzie można wybrać język francuski albo język niemiecki. Każdy z wybranych języków może być kontynuowany bądź nauczany od podstaw.

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

prowadzona we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi z rozszerzonym programem nauczania matematykijęzyka angielskiego, chemii, biologii.

Klasa chemii i nauk o życiu 1d w zakresie nauk o życiu objęta jest opieką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów korzystamy z oferty dydaktycznej i naukowej UM, m. in. poprzez: udział w wykładach, seminariach, zajęciach laboratoryjnych, pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów z zakresu wiedzy o życiu, udostępnienie środków i materiałów dydaktycznych. U nas zaopiekują się Tobą pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziałów Biologii, Chemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Na ich wykładach poznasz zagadnienia związane z profilem klasy.

Wiemy, że współczesny człowiek nie może funkcjonować bez umiejętności władania językami obcymi. Dajemy Ci możliwość uczenia się języka angielskiego w wymiarze rozszerzonym oraz języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie zaawansowanym lub niezaawansowanym.

Jako przedmiot uzupełniający oferujemy także zajęcia z historii i filozofii medycyny. Jeżeli myślałaś/myślałeś o tym, żeby zostać lekarzem; chciałbyś prowadzić aptekę lub leczyć zwierzęta; lubisz eksperymenty chemiczne albo doświadczenia z użyciem mikroskopu; chcesz podejmować wyzwania związane z ekologią i ochroną środowiska - w tej klasie biologia i chemia nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Możesz być pewny, że na wymarzony kierunek studiów dostaniesz się bez problemu.

 

 

* Wybór przedmiotów rozszerzonych po klasie pierwszej !

 

We wszystkich oddziałach jako drugi język nowożytny - język francuski albo język niemiecki (do wyboru).

 

Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji:

1A - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1B - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1C - język polski, matematyka, język angielski oraz

 • dla pierwszej połowy oddziału: fizyka;
 • dla drugiej połowy oddziału: chemia, biologia, fizyka (do wyboru).

 

 

Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty bezpośrednio w sekretariacie PLO UŁ w terminie 1 – 22 czerwca 2016 r. do godz. 12.00.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek wydrukowany z systemu – 1 egzemplarz podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów oraz ucznia
 2. oświadczenia i zaświadczenia potwierdzające spełnienie ewentualnych kryteriów art. 20c ust.2 UoSo

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po uprzednim wprowadzeniu danych do systemu elektronicznego naboru) - od 24 czerwca do 28 czerwca  2015 r., do godz. 1200.

 

Dnia 04 lipca 2016 r. do godziny 12.00 opublikowane zostaną listy zakwalifikowanych kandydatów do szkoły.

 

Złożenie przez rodziców kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego jako potwierdzenie woli nauki w naszej szkole odbywać się będzie od 4 lipca od godz. 12.00 do 11 lipca 2016 r. do godz. 12.00

 

Ogłoszenie listy ostatecznej nastąpi 12 lipca o godz. 12.00.

Ranking PERSPEKTYWY 2017

PLOUŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2017”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476