Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka łacińskiego, języka angielskiego oraz historii* lub geografii* (jeden przedmiot do wyboru)*

W klasie nauk humanistycznych 1a proponujemy zintegrowaną, holistyczną edukację młodych humanistów. Nacisk zostanie położony na kształcenie językowe, stąd wiodące przedmioty: język polski - rozszerzony, język angielski - rozszerzony, język francuski lub język niemiecki (od podstaw i kontynuacja) oraz język łaciński z elementami kultury antycznej - rozszerzony. Równolegle w zakresie rozszerzonym uczeń może po klasie pierwszej wybrać jeden z dwóch przedmiotów: historię albo geografię. Jako przedmioty uzupełniające realizowane będą podstawy filozofii oraz podstawy prawa (przez 1 rok).

Główne cele realizowane w klasie humanistycznej:

 • bardzo dobra znajomość historii i kultury języka polskiego oraz proponowanych języków obcych
 • bardzo dobra znajomość literatury polskiej i obcej, kultur dawnych i współczesnych
 • udział w wydarzeniach kulturalnych oraz naukowych, współpraca z wydziałami humanistycznymi i wykładowcami UŁ
 • wsparcie uczniów w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań humanistycznych
 • indywidualne przygotowanie wybitnie zdolnych uczniów do udziału w znaczących konkursach i olimpiadach, m.in. w: Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Języka Łacińskiego, Olimpiadzie Języka Angielskiego czy Olimpiadzie Filozoficznej - indywidualna opieka nad stypendystami Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej
 • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i wymianie młodzieży (Belgia, Hiszpania)
 • przygotowanie na bardzo wysokim poziomie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • przygotowanie do podjęcia studiów na wybranym kierunku, zgodnie z zainteresowaniami humanistycznymi (także do studiów na uczelniach zagranicznych)

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiegojęzyka angielskiego oraz historii*, geografii*, wos* (dwa przedmioty do wyboru)*

Ofertę klasy nauk społecznych 1b adresujemy do uczniów zainteresowanych poznawaniem współczesnego świata, którzy planują studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: prawo, administracja, politologia, dziennikarstwo, nauki społeczne, geografia czy ekonomia. Oferujemy jako wiodące przedmioty: język polski – rozszerzony, język angielski – rozszerzony. Równolegle w zakresie rozszerzonym uczeń może po klasie pierwszej wybrać dwa z trzech przedmiotów: historię, wos lub geografię.

Uczniom tej klasy zapewniamy:

 • autorskie programy nauczania wos-u, geografii oraz języka angielskiego
 • bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym
 • ciekawe formy zajęć - warsztaty, debaty, zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim prowadzone przez pracowników uczelni
 • udział w konferencjach naukowych UŁ i wydarzeniach kulturalnych
 • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i wymianie młodzieży (Belgia, Hiszpania)
 • indywidualne przygotowanie wybitnie zdolnych uczniów do udziału w znaczących konkursach i olimpiadach, m.in. w: Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie o Integracji Europejskiej czy Olimpiadzie Języka Angielskiego
 • indywidualna opieka nad stypendystami Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

z rozszerzonym programem nauczania matematykijęzyka angielskiego oraz

 • dla pierwszej połowy oddziału : fizyki, informatyki;
 • dla drugiej połowy oddziału: chemii*, biologii*, fizyki* (dwa przedmioty do wyboru)*

W klasie nauk ścisłych 1c wiodącym przedmiotem będzie matematyka. Nasze liceum jest częścią Uniwersytetu Łódzkiego, dlatego wspólnie z innymi wykładowcami Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ chcemy pracować z utalentowaną młodzieżą, która zechce poznawać tajniki królowej nauk. Aby ułatwić realizację tego celu, klasa została podzielona na dwie części.

 • Klasa 1c – I połowa. Rozszerzenia: matematyka od początku klasy 1, fizyka i informatyka od początku klasy 2. Tę część klasy charakteryzuje zwiększona liczba godzin matematyki i fizyki. Niewielka liczebność (12-14 uczniów) umożliwia prowadzenie zajęć także o charakterze indywidulanym. Dzięki temu zagwarantujemy możliwości rozwoju odpowiednie do indywidualnych potrzeb. Matematyka będzie nauczana według autorskiego programu nauczania, umożliwiającego większą korelację z fizyką. Główne założenia programu to: - przygotowanie na bardzo wysokim poziomie do matury w zakresie rozszerzonym, - przygotowanie do podjęcia studiów wymagających dobrej i bardzo dobrej znajomości matematyki, - położenie dużego nacisku na przygotowanie wybitnych uczniów do udziału w Olimpiadzie Matematycznej oraz w innych prestiżowych konkursach.
 • Klasa 1c – II połowa. Rozszerzenia: matematyka od początku klasy I, do wyboru dwa przedmioty spośród chemii, biologii, fizyki. Główne założenia klasy to: - przygotowanie na bardzo wysokim poziomie do matury w zakresie rozszerzonym z matematyki i wybranych przedmiotów, - przygotowanie do podjęcia studiów wymagających dobrej i bardzo dobrej znajomości matematyki oraz wybranych przedmiotów. Realizacja pozostałych rozszerzeń daje możliwości rozwijania zainteresowań zgodnych z wieloma kierunkami studiów, na których oprócz matematyki wymaga się znajomości fizyki, chemii lub biologii.

Podstawowym językiem w klasie nauk ścisłych będzie język angielski - rozszerzenie. Jako drugi będzie można wybrać język francuski albo język niemiecki. Każdy z wybranych języków może być kontynuowany bądź nauczany od podstaw.

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

prowadzona we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi z rozszerzonym programem nauczania matematykijęzyka angielskiego, chemii, biologii.

Klasa chemii i nauk o życiu 1d w zakresie nauk o życiu objęta jest opieką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów korzystamy z oferty dydaktycznej i naukowej UM, m. in. poprzez: udział w wykładach, seminariach, zajęciach laboratoryjnych, pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów z zakresu wiedzy o życiu, udostępnienie środków i materiałów dydaktycznych. U nas zaopiekują się Tobą pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziałów Biologii, Chemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Na ich wykładach poznasz zagadnienia związane z profilem klasy.

Wiemy, że współczesny człowiek nie może funkcjonować bez umiejętności władania językami obcymi. Dajemy Ci możliwość uczenia się języka angielskiego w wymiarze rozszerzonym oraz języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie zaawansowanym lub niezaawansowanym.

Jako przedmiot uzupełniający oferujemy także zajęcia z historii i filozofii medycyny. Jeżeli myślałaś/myślałeś o tym, żeby zostać lekarzem; chciałbyś prowadzić aptekę lub leczyć zwierzęta; lubisz eksperymenty chemiczne albo doświadczenia z użyciem mikroskopu; chcesz podejmować wyzwania związane z ekologią i ochroną środowiska - w tej klasie biologia i chemia nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Możesz być pewny, że na wymarzony kierunek studiów dostaniesz się bez problemu.

 

 

* Wybór przedmiotów rozszerzonych po klasie pierwszej !

 

We wszystkich oddziałach jako drugi język nowożytny - język francuski albo język niemiecki (do wyboru).

 

Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji:

1A - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1B - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1C - język polski, matematyka, język angielski oraz

 • dla pierwszej połowy oddziału: fizyka;
 • dla drugiej połowy oddziału: chemia, biologia, fizyka (do wyboru).

 

 

Ranking PERSPEKTYWY 2018

PLOUŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2018”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476