1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2014 r.


(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31 grudnia 2014 r.


(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego
)

3.

Ferie zimowe

2 – 15 lutego 2015 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.


(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

2 – 7 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego)

5.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich (programowo najwyższych w szkołach

Ponadgimnazjalnych)

24 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego)

6.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

4-29 maja 2015 r. część ustna, termin główny

4-22 maja 2015 r. część pisemna termin główny

1-17 czerwca 2015 r.cz. ustna, termin dodatkowy

2-18 czerwca 2015 r. cz. Pisemna termin dodatkowy

Szczegółowy harmonogram i terminy egzaminów poprawkowych zawiera Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz…zamieszczony na stronach internetowych OKE/CKE

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015 r.


(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego)

8.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego)

 

 

 

Dni wolne od zajęć szkolnych w r. szk. 2014/15

10 listopada 2014 r. – (poniedziałek poprzedzający Święto Niepodległości);
2 stycznia 2015 r. – (piątek następujący po Nowym Roku);
5 stycznia 2015 r. – (poniedziałek poprzedzający Święto Trzech Króli);
4, 5, 6 maja 2015 r. (poniedziałek, wtorek, środa – pierwsze 3 dni matur)
5 czerwca 2015 r. – (piątek następujący po Święcie Bożego Ciała)-
3 dni rekolekcji wielkopostnych – termin do ustalenia.

 

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Ranking PERSPEKTYWY 2018

PLOUŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2018”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476