• 1

 • 2

  Szkolny elektroniczny system ogłoszeń

 • 3

  Nowoczesne pracownie językowe

 • 4

  Pracownia informatyczna

Platforms

 

 

 

 

 

Zasady naboru

Absolwent ma prawo przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.

 • w części ustnej z:
  • języka obcego nowożytnego
  • języka mniejszości etnicznej
  • języka regionalnego
  • języka mniejszości narodowej ? z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej
 • w części pisemnej z:
  • biologii
  • chemii
  • filozofii
  • fizyki i astronomii
  • geografii
  • historii
  • historii muzyki
  • historii sztuki
  • informatyki
  • języka łacińskiego i kultury antycznej
  • języka mniejszości etnicznej
  • języka mniejszości narodowej
  • języka obcego nowożytnego
  • języka polskiego
  • języka regionalnego
  • matematyki
  • wiedzy o społeczeństwie
  • wiedzy o tańcu

 

 • Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.
 • Przedmioty obowiązkowe zdawane są na poziomie podstawowym.
 • Przedmioty dodatkowe można zdawać na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, z wyjątkiem tych przedmiotów, które zdający wybrał jako obowiązkowe. W tym przypadku (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny ? ten sam, który zdawał jako obowiązkowy) egzamin przeprowadzany jest na poziomie rozszerzonym.
 • Egzamin z języka obcego jako przedmiot obowiązkowy składa się z części ustnej i pisemnej.
 • Egzamin z języka obcego jako przedmiot dodatkowy może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach.
 • Dla egzaminów ustnych obowiązkowych i dodatkowych (język polski, język obcy) nie określa się poziomu egzaminu.
 • Część ustna jest oceniana w szkole, część pisemna jest oceniana przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji OKE.
 • w części ustnej:
  • język polski
  • język obcy nowożytny, wybrany spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego
  • język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości
 • w części pisemnej:
  • język polski
  • język obcy nowożytny - ten sam co w części ustnej
  • język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości
  • matematyka

 

 

 

 

Ranking PERSPEKTYWY 2017

PLOUŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2017”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476